Newia Broker 2013

Potrzeby

Poprzez indywidualne podejście do Klienta jesteśmy w stanie trafnie ocenić jego potrzeby ubezpieczeniowe proponując niestandardowe rozwiązania.

Ocena ryzyka

Współpracę z każdym Klientem rozpoczynamy od audytu ubezpieczeniowego majacego na celu identyfikację ryzyk związanych z prowadzoną działanością oraz posiadanym i użytkowanym mieniem.

Ubezpieczenie

W ramach naszej usługi przygotowujemy indywidualny program ubezpieczeń, negocjujemy warunki ubezpieczenia oraz przedkładamy rekomendację najkorzystniejszego rozwiązania.